Zdarzyło to się... 79 lat temu. Aneksja krajów bałtyckich przez ZSRR - LesioPM

Zdarzyło to się... 79 lat temu. Aneksja krajów bałtyckich przez ZSRR

Umowa międzynarodowa z dnia 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, oprócz oficjalnej jawnej części zawierała w załączeniu ...

3 months ago, comments: 5, votes: 109, reward: $3.02

Umowa międzynarodowa z dnia 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, oprócz oficjalnej jawnej części zawierała w załączeniu tajny protokół, który de facto dzielił między sygnatariuszy tego paktu terytoria suwerennych państw Europy Środkowej w tym Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow Łotwa i Estonia miały znaleźć się w sowieckiej strefie wpływów, natomiast Litwa miała przypaść Niemcom.

Bundesarchiv_Bild_101I-013-0068-33A,_Polen,_Treffen_deutscher_und_sowjetischer_Soldaten.jpg

W trakcie wspólnej sowiecko-niemieckiej inwazji na Polskę we wrześniu 1939 roku, terytoria państw bałtyckich były przedmiotem targów, w konsekwencji wszystkie trzy znalazły się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Zaledwie tydzień po inwazji sowieckiej na Polskę Moskwa zaczęła wywierać presję na rząd Estonii, żądając zgody na założenie przez Armię Czerwoną baz na terytorium Estonii. W dniu 28 września 1939 roku podpisano dziesięcioletni dwustronny pakt "pomocowy", który zezwalał na rozmieszczenie radzieckich żołnierzy w Estonii. Podobnie sprawy miały się z Litwą i Łotwą na początku października, najpierw wymuszono zgodę rządu Litwy na zajęcie przez sowietów portów marynarki wojennej, a następnie Armia Czerwona wkroczyła na Łotwę przygotowując pozycje do wojny z Finlandią. Polityka Moskwy była nastawiona na stworzenie politycznego zamieszania w krajach nadbałtyckich, skutecznie doprowadzili do obalenia niektórych rządów, żeby ich miejsce zajęli marionetkowi politycy prosowieccy.

1280px-Ribbentrop-Molotov.svg.png

Na początek czerwca 1940 roku Armia Czerwona rozpoczęła przygotowania do inwazji na Łotwę, Estonię i Litwę. Stalin wydał rozkaz zakończenia przygotowań inwazji wojskowej na kraje nadbałtyckie do dnia 12 czerwca 1940 roku. Dwa dni później wystosowano do rządu Litwy żądanie podania się do dymisji i ustanowienia rządu sowieckiego, w tym samym czasie radzieckie flota zablokowała estońskie porty. W dniu 15 czerwca 1940 roku ruszyła radziecka ofensywa na Litwę, wymiana ognia między radzieckimi i łotewskimi żołnierzami miała miejsce w pobliżu Maslenek, następnego dnia ruszyła główna inwazja na terytorium Łotwy i Estonii. Sporadyczne walki trwały jeszcze przez kilka dni, ale siły sowieckie zajęły większość terytorium krajów bałtyckich do końca 17 czerwca 1940 roku.

W lipcu 1940 roku w okupowanych przez Związek Radziecki krajach przeprowadzono plebiscyty, w których wszystkie trzy narody wyraziły jednogłośnie chęć przyłączenia do Związku Radzieckiego, oczywiście plebiscyty były sfałszowane. Aneksja krajów bałtyckich została zakończona na początku sierpnia 1940 roku, kiedy to Litwa, Łotwa i Estonia (w tej kolejności) przyłączyły się do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, czego następstwem było utworzenie bałtyckich republik radzieckich: Litewskiej, Łotewskiej i Estońskiej.

"Okupacja" krajów bałtyckich nie zakończyła się po wojnie, włączone w 1940 roku "dobrowolnie" do Związku Radzieckiego republiki po zakończeniu wojny pozostały w granicach imperium. Dopiero pod koniec lat 80-tych rozpoczął się nowy okres odrodzenia narodowego krajów bałtyckich, które po kolei ogłaszały niepodległość, oczywiście Związek Radziecki próbował siłowo utrzymać ich w ryzach, jednak był to początek końca Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdyż inne republiki również wyczuły swoją szansę. Wojska Armii Czerwonej pościły Litwę w 19933 roku, rok później Estonię. "W następstwie porozumienia z Łotwą, Rosja wycofała swoje wojska z tego kraju, ale nadal używała radaru w Skrundzie–1. Trwało to do 1995, kiedy obiekt wyburzono. Ostatnie oddziały rosyjskie stacjonujące w Skrundzie–1 opuściły Łotwę w 1999".


Subiektywne opracowanie, które ma na celu przybliżyć czytelnikowi w sposób przystępny wydarzenia historyczne, wspomagałem się materiałami z Wikipedii i innymi. Obrazy pochodzą z Wikimedia na licencji CC0.


You can login with your Steem account using secure Steemconnect and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Login with Steemconnect

Reply

Comments

No comments