8 months ago

Zdarzyło to się... 77 lat temu. Operacja "Das Englandspiel"

Podczas gdy MI5 "odwracało" niemieckich agentów w Wielkiej Brytanii, Abwehra również miała sukcesy na tym polu. Oficer kontrwywiadu major Hermann Giskes zajmował się kontrwywiadowczym rozpoznaniem w okupowanej Holandii, gdzie poszukiwał szpiegów i sabotażystów przenikających do Holandii. Huub Lauwers, który w 1940 roku zbiegł ze swojego kraju do Wielkiej Brytanii przed niemiecką okupacją, gdzie został zwerbowany i przeszkolony przez brytyjski wywiad, a następnie skierowano go w listopadzie 1941 roku do ojczystego kraju, żeby jako tajny radiooperator wspierał holenderski ruch oporu.

0c2650a6-2e4c-4c9c-8695-6c5a73c77030.jpg

W dniu 6 marcu 1942 roku Huub Lauwers został zdekonspirowany i aresztowany przez Abwehrę. Aby przeciągnąć go na swoją stronę Giskes unikał, jak to nazwał "okrutnych metod, które były koszmarem dla takich agentów schwytanych przez Niemców". Zmiękczenie holendra opłaciło się oficerowi Abwehry, gdyż Lauwers zgodził się wysyłać Brytyjczykom napisane przez Giskesa fałszywe wiadomości.

Holender nadawał spreparowane przez Niemca, jednakże nie poinformował Giskesa, że wiadomości muszą posiadać zakodowane sumy kontrolne, czyli krótkie słowa umieszczane w każdym meldunku dla potwierdzenia tożsamości nadawcy i prawidłowego przebiegu jego działań. Huub Lauwers w wiadomościach przygotowanych przez Giskesa nie umieszczał tych zakodowanych sum kontrolnych, co powinno zaalarmować Brytyjczyków. Pomimo wysiłków Lauwersa, żeby poinformować Brytyjczyków, że został zdekonspirowany przez wroga, stosowane przez niego błędy w kontroli bezpieczeństwa zostały przeoczone przez Brytyjczyków, przez co w odpowiedzi wysłali mu wiadomość o planach przerzutu kolejnych agentów wywiadu, których major Giskes aresztował natychmiast po przybyciu.

major Hermann Giskes

Plan majora Giskesa, któremu nadał kryptonim operacja "Das Englandspiel" ("Biegun Północny"), szybko się rozrastał, dzięki temu, że potrafił zwerbować kolejnych schwytanych radiooperatorów, liczba fałszywych meldunków i wiadomości nadawanych do Brytyjczyków również znacząco się zwiększyła. Z drugiej strony przechwytywał również więcej brytyjskich informacji o planowanych zrzutach, dzięki temu był w stanie przejąć brytyjską broń i zaopatrzenie zrzucane na spadochronach dla holenderskiego ruchu oporu.

Jego plan był bardzo sprytny, gdyż obejmował również organizację i przeprowadzenie drobnych akcji sabotażowych, które miały przekonać Londyn, że sieć holenderskiego ruch oporu działa bez zakłóceń.

W 1943 roku dwóm holenderskim agentom udało się uciec z niewoli, ale po przybyciu do Wielkiej Brytanii zostali natychmiast aresztowani za podejrzenie o szpiegostwo. Było to następstwem fałszywej wiadomości wysłanej przez Giskesa, że dwóch niemieckich agentów wysłano do Wielkiej Brytanii z Holandii.

Operacja "Das Englandspiel" doprowadziła do zdekonspirowania i aresztowania 52 brytyjskich agentów oraz ponad 300 członków holenderskiego ruchu oporu, większość z aresztowanych została rozstrzelana.

IMG_0458.JPG
Skoczyli w śmierci za naszą wolność.
ENGLANDSPIEL
1942 -1944
Pamięci 54 holenderskich agentów i wszystkich tych,
którzy zginęli podczas misji wywiadowczych.


Subiektywne opracowanie, które ma na celu przybliżyć czytelnikowi w sposób przystępny wydarzenia historyczne, wspomagałem się materiałami z Wikipedii i innymi. Obrazy pochodzą z Wikimedia na licencji CC0.

  • 105Upvotes
  • $3.81Reward
  • 1Comments

Comments

You can login with your Steem account using secure Steemconnect and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments